Van gebruikt naar nieuw: MaterialLoop-project test potentieel circulaire economie van afgedankte auto’s

Van gebruikt naar nieuw: MaterialLoop-project test potentieel circulaire economie van afgedankte auto’s

  • Audi vergaart kennis om in de toekomst de materiaalkringloop voor recycleerbare grondstoffen zoals staal, aluminium, plastic en glas te sluiten.
  • Markus Duesmann: "Ons doel is om zoveel mogelijk materialen terug te winnen op een hoog kwaliteitsniveau."
  • Eerste projectsuccessen: gerecycleerd staal wordt gebruikt in een 15.000-tal binnendeuronderdelen voor de Audi A4.

Met het gezamenlijke project "MaterialLoop" zet Audi de volgende stap in het sluiten van materiaalkringlopen in de auto-industrie. Samen met 15 partners uit de onderzoeks-, recycling- en toeleveringssector onderzoekt het merk met de vier ringen het hergebruik van zogenaamde post-consumer materialen uit voertuigen van klanten die aan het einde van hun levenscyslus zijn voor de productie van nieuwe auto’s. Het project maakt deel uit van Audi's strategie voor de circulaire economie en biedt waardevolle inzichten in hoe een circulaire economie in de praktijk kan worden omgezet.

Tot nu toe zijnslechts enkele van de materialen die bij de productie van nieuwe voertuigenworden gebruikt, afkomstig van afgedankte voertuigen. Zo eindigt staal na het recyclageproces van afgedankte voertuigen meestal als constructiestaal. Audi wil daar verandering in brengen door secundaire materialen uit afgedankte voertuigen opnieuw terug te brengen in de autoproductie. Downcycling, een kwaliteitsverlies van materialen als gevolg van het recyclingproces, moet daarbij ​ worden vermeden.

"Het MaterialLoop-project onderstreept onze ambitieuze visie om een zeer efficiënt circulaire economie-concept voorafgedankte voertuigen te hanteren," zegt Audi CEO Markus Duesmann. ​ " Ons doel is om zoveel mogelijk materialen op een hoog kwaliteitsniveau terug te winnen en opnieuw te gebruiken in de productie. Dit bespaart waardevolle primaire materialen enkan de ecologische voetafdruk van de productenverkleinen. Tegelijkertijd kande directe toegang tot secundaire materialen bijdragen tot een groterevoorzieningszekerheid op lange termijn. Grondstoffen hoeven dan niet eerst opnieuw te worden gewonnen."

Al in oktober 2022 werden 100 voertuigen, waaronder onder meer voormalige testvoertuigen, gedemonteerd in het kader van het gezamenlijke MaterialLoop-project. Alleen al door de gerichte demontage van afzonderlijke onderdelen konden hoogwaardige secundaire materialen, zoals grotere stukken kunststof, voor verdere recycling worden behouden. Na de demontage werden de resterende carrosserieën in samenwerking met debetrokken partnerbedrijven versnipperd en gesorteerd in materiaalgroepen zoals staal, aluminium, kunststof en glas. Om het hergebruik van dergelijke materialen bij de productie van nieuwe auto's te testen, heeft Audi samen met projectpartners uit de recyclingindustrie, de toeleveringsketen van Audi en de academische wereld het verdere recyclingproces gedefinieerd en getest.

 

"In het project richten we ons op kringlopen binnen onze industrie om onze producten en de daarin verwerkte materialen zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Onze visie is om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van secundaire materialen uit andere industrieën", legt Johanna Klewitz, hoofd duurzaamheid in de toeleveringsketenbij Audi, uit.

Naast de technische haalbaarheid van het terugbrengen van materialen in de toeleveringsketen van Audi, ligt de focus ook op het verbeteren van de recycleerbaarheid van toekomstige generaties voertuigen.

Het project maakt deel uit van Dennis Meinen, expert voor circulaire economie ​ bij Audi: "In de kern gaat circulaire economie over het verantwoord omgaan met hulpbronnen. Duurzaamheid, repareerbaarheid en ook de mogelijkheid om onze producten te recycleren staan centraal.”

Een nieuw leven voor gerecycled staal in de Audi A4-productie

Het proefproject loopt tot eind april. Toch heeft Audi al waardevolle bevindingen van het MaterialLoop-project in de praktijk kunnen brengen: de deelnemers aan het project brengen de eerste materialen al terug naar de autoproductie. Een van de resultaten is dat een groot deel van het in het project gerecycleerde staal kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe modellen. In een eerste proef werden zes rollen staal geproduceerd, gemaakt van ongeveer 12 procent secundaire MaterialLoop-materialen, die voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Audi en kunnen worden gebruikt voor de meest veeleisende structurele onderdelen. Audi is van plan de rollen te gebruiken voor de productie van maximaal 15.000 onderdelen van de binnendeur van de Audi A4 in de persfabriek in Ingolstadt. Uit studies in het kader van het project blijkt dat het aandeel gerecycleerd staal van voertuigen in de coil in de toekomst nog kan worden verhoogd.

Bovendien wint het merk met de vier ringen samen met de projectpartners waardevolle informatie in voor de productieontwikkeling en de constructie van toekomstige modellen. Naast verbeteringen in de sorteertechnologie speelt "design for circularity" een doorslaggevende rol bij Audi's inspanningen om de recycleerbaarheid van nieuwe generaties auto's te optimaliseren. Dit betekent dat, wat de materiaalkeuze, samenstelling en modulariteit betreft, auto-onderdelen en hun componenten zodanig moeten worden ontworpen dat zij in het recyclageproces aan het einde van de levenscyclus per materiaaltype kunnen worden gesorteerd. Als bijkomend resultaat van het proefproject MaterialLoop heeft Audi, in samenwerking met de Volkswagen-groep, een gids voor leveranciers ontwikkeld waarin de uitgangspunten worden toegelicht hoe kunststofonderdelen zodanig kunnen worden ontworpen dat het recyclingpercentage bij de autoproductie nog verder wordt verhoogd.

Ervaring met de recycling van glas, plastic en aluminium

Audi wil het aandeel van gerecycleerde materialen in het Audi-wagenpark de komende jaren gestaag verhogen. Audi Procurement streeft ernaar materiaalkringlopen voor automobieltoepassingen tot stand te brengen waar dat technisch mogelijk en economisch en ecologisch zinvol is.

Daartoe is Audi in het voorjaar van 2022 begonnenin het kader van een ander proefproject met het verzamelen van kennis over het recycleren van gebruikt autoglas. Autoruiten die niet meer te repareren zijn, worden eerst in kleine stukjes vermalen en vervolgens gesorteerd. Het zoverkregen glasgranulaat wordt gesmolten enverwerkt tot nieuw vlakglas voor de auto-industrie en het wordt nu al gebruikt bij de productie van de Q4 e-tron.

Daarnaast is het merk met de vier ringen ook sterk betrokken bij het recycleren van kunststoffen. Dankzij het PlasticLoop-project, een van de drie kunststofrecyclingprojecten van het merk, hebben Audi en kunststoffabrikant LyondellBasell een proces opgezet waarbij voor het eerst chemische recyclage wordt toegepast om gemengd kunststofafval van auto's te hergebruiken voor de serieproductie van de Audi Q8 e-tron. Sinds 2017 wordt ook aluminium beheerd binnen een recyclagekringloop in de Audi-vestigingen Ingolstadt, Neckarsulm en Győr en in de Volkswagenvestiging Bratislava. Aluminiumresten, zoals plaatafsnijdsels in de perserij, worden rechtstreeks naar de leverancier teruggestuurd. Daar worden zij gerecycleerd tot aluminiumplaten van dezelfde kwaliteit die Audi vervolgens opnieuw gebruikt bij de productie. Dit bespaart kostbare primaire grondstoffen en zorgt ervoor dat de auto's met een betere milieubalans de gebruiksfase ingaan.

 

 

 

 

Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten.

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.  Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.audi.be.

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

© 2021 D'Ieteren Group SA/NV. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijke Informatie :  https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf   Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg