Nieuwe kracht uit oude batterijen: Audi en Umicore ontwikkelen gesloten recyclagekringloop voor batterijen

Nieuwe kracht uit oude batterijen: Audi en Umicore ontwikkelen gesloten recyclagekringloop voor batterijen

Autoconstructeur werkt samen met technologie- en recyclagespecialist om een recyclagesysteem te testen voor hoogspanningsbatterijen van auto’s

  • 95% van de kostbare materialen in de batterij wordt gerecycleerd
  • Partners ontwikkelen een concept van een grondstoffenbank voor grondstoffen die werden gerecupereerd.
Mijlpaal bereikt: Audi en Umicore hebben met succes de eerste fase van hun strategische samenwerking afgerond waarbij ze onderzoek voeren naar de recyclage van batterijen. De twee partners ontwikkelen een gesloten kringloopsysteem voor componenten van hoogspanningsbatterijen die steeds opnieuw kunnen worden hergebruikt. In deze grondstoffenbank zullen bijzonder waardevolle materialen beschikbaar zijn.

Reeds voor de start van de samenwerking met Umicore - in juni 2018 - had Audi de batterijen van de A3 e-tron plug-in hybride al geanalyseerd en mogelijke recyclagemethodes bedacht. Samen met de materiaal- en technologiedeskundigen bepaalde de autofabrikant vervolgens in welke mate  men batterijcomponenten zoals kobalt, nikkel en koper kon recycleren. Uit laboratoriumtests blijkt dat men ruim 95% van deze elementen kan terugwinnen en hergebruiken.

De partners ontwikkelen nu specifieke recyclageconcepten. De klemtoon ligt op een zogenaamd gesloten kringloopsysteem. In zo'n ‘closed loop’ worden de waardevolle elementen uit batterijen op het einde van hun levenscyclus in nieuwe producten hergebruikt. De constructeur uit Ingolstadt past deze aanpak nu toe op de hoogspanningsaccu's van de nieuwe elektrisch aangedreven Audi e-tron. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de zuiverheid van de teruggewonnen materialen, de recyclagepercentages en de economische haalbaarheid van de nog conceptuele grondstoffenbank. Verder wil men via deze weg de beschikbaarheid van deze materialen verzekeren en de levertijd ervan verkorten. "We willen een pionier zijn en recyclagemogelijkheden bevorderen. Dit past ook in ons  programma om de CO2-uitstoot al vanaf het aankoopproces te beperken", stelt Bernd Martens, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor aankoop en IT bij AUDI AG.

Voor Audi is de recyclage van batterijen erg belangrijk bij de uitbouw van een duurzame elektrische mobiliteit. De premiumconstructeur wil zich in elke schakel van de productieketen ecologisch profileren. Dat start bij het winnen van grondstoffen, het gaat verder bij de CO2-neutrale e-tronfabriek in Brussel, maar ook de recyclage van de componenten is daarbij cruciaal.

Contacteer ons
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren n.v. :

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg