Audi zet vaart achter EEBUS-standaard voor intelligente interconnectiviteit van elektrische wagens en infrastructuur

Audi zet vaart achter EEBUS-standaard voor intelligente interconnectiviteit van elektrische wagens en infrastructuur

Engagement voor EEBUS-initiatief voor intelligente integratie van elektrische wagens in het huishouden

  • Communicatiestandaard zorgt voor uniforme taal in het Internet of Things
  • Standaard release op Plugfest E-Mobility bij Audi Brussel
Audi geeft de toekomstige digitale energiewereld actief mee vorm. Voor interconnectiviteit boven producenten en sectorgrenzen heen engageert het merk met de vier ringen zich in het EEBUS-initiatief. Als eerste elektrische auto maakt de laadtechniek van de Audi e-tron gebruik van de nieuwe communicatiestandaard. Op Plugfest E-Mobility in de Audi-fabriek in Brussel testen ontwikkelaars de sectoroverstijgende compatibiliteit voor de invoering in februari van de EEBUS-standaard voor energiecommunicatie.

De elektrische auto zal in de toekomst als stroomverbruiker een belangrijke rol spelen in de digitale wereld van energie. Voor het opslaan van stroom beschikt de elektrische auto over een groot potentieel om de energietransitie te versnellen en door regeneratieve opwekking bepaalde piekbelastingen op te vangen. Want auto’s staan het grootste deel van de dag stil wat veel tijd biedt voor flexibel opladen. De nieuwe stroomverbruikers zijn niet alleen een extra belasting voor het elektriciteitsnet maar ze zijn potentieel ook flexibele opslagplaatsen voor de wisselende beschikbaarheid van wind- en zonne-energie. Binnen een gebouw kunnen elektrische auto’s met huishoudapparaten, warmtepompen en andere verbruikers hun respectieve verbruik onderling afstemmen en zo overbelasting vermijden. Hiervoor dienen alle grote producenten en verbruikers onderling geconnecteerd te zijn om de behoefte aan stroom intelligent aan te sturen. Dit is precies wat EEBUS zich tot doel heeft gesteld: een naadloze en sectoroverstijgende communicatie in het energiesysteem van de toekomst. Naast Audi werken meer dan 70 internationale bedrijven aan de gemeenschappelijke taal voor energiemanagement in het Internet of Things.

Plugfest bevestigt release EEBUS-standaard

Op het tweedaagse Plugfest E-Mobility (28 en 29 januari) testten EEBUS-medewerkers in de Audi-fabriek in Brussel hun ontwikkelingen op basis van open communicatiestandaards. Zo controleerden ontwikkelaars en ingenieurs in proefmodellen of fotovoltaïsche installaties, laadinfrastructuur, elektrische auto’s en verwarming storingsvrij met elkaar communiceren. Het met elkaar verbinden van de apparaten gebeurt in een zogenaamd huisenergiemanagementsysteem (HEMS). In deze centrale komt alle informatie samen, zodat alle energierelevante apparaten hun stroombehoefte kunnen uitwisselen. In navolging van Plugfest aanvaarden de deelnemende bedrijven de EEBUS-specificaties voor wat betreft elektrische mobiliteit.

Laadsysteem ‘connect’: krachtig en geconnecteerd

Voor thuisladen biedt Audi verschillende oplossingen aan. De meest geavanceerde oplossing geeft het optionele laadsysteem een laadvermogen tot 22kW. Daarmee duurt het volledige opladen van de Audi e-tron zo’n vierenhalf uur. De voordelen van het systeem liggen voor de hand: met het laadsysteem connect kan de Audi e-tron steeds aan het maximaal beschikbare vermogen laden dat de aansluiting thuis en de auto mogelijk maken. Hierbij houdt het rekening met de behoefte van de andere verbruikers in het huishouden, wordt overbelasting van de huisaansluitingen vermeden en daarmee ook het uitvallen van de zekering. Voorwaarde voor thuis is een compatibel HEMS waarmee het laadsysteem bijvoorbeeld via de huis-wifi connecteert. Audi werkt hieraan met twee partnerbedrijven: SMA Solar Technology en de Hager Group die eveneens inzetten op de EEBUS-standaard.

Duurzaam en intelligent laden

In combinatie met het laadsysteem connect en een overeenkomstig uitgerust HEMS maakt de Audi e-tron ook gebruik van variabele stroomtarieven. Zo kan hij op prijsgunstige momenten de batterij van stroom voorzien en hierbij tegelijk rekening houden met de mobiliteitswensen van de klant zoals vertrektijd of laadtoestand. De nodige gegevens m.b.t. stroomtarieven haalt het connect-laadsysteem rechtstreeks ofwel uit HEMS of uit de individueel achtergelaten klantengegevens in het myAudi-portaal. Indien het huis over een fotovoltaïsche installatie beschikt, kan de klant het laden ook zo optimaliseren dat de Audi e-tron verkiest te laden met de zelf opgewekte stroom. De elektrische SUV houdt dan rekening met de voorspelde periodes van zon, beschikbaar gesteld door HEMS, of met de actuele elektriciteitsstroom van de huisaansluiting.

Interactie met het elektriciteitsnet

In de toekomst is het denkbaar dat EEBUS-apparaten nog sterker met het energienet interageren. Dit kan georganiseerd worden via een interface tussen HEMS en de netbeheerder. Op deze manier kunnen elektrische auto’s hun oplaadschema nog beter aanpassen aan netcongesties en ook de stabiliteit van het elektriciteitsnet garanderen, bijvoorbeeld als meerdere elektrische wagens in een straat met rijhuizen tegelijk opladen. De specificaties van de communicatiestandaard zullen begin februari 2019, nog voor de lancering van de Audi e-tron, worden uitgerold. Dit is voor EEBUS het startschot om een nieuwe standaard in Europa in te voeren, die alle grootverbruikers van elektriciteit in het huishouden overkoepelend met elkaar verbindt, los van de producent.

Meer informatie over het EEBUS vindt u op www.eebus.org.

Contacteer ons
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren n.v. :

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg