Audi publiceert gebruikerstypologie en emotioneel landschap van autonoom rijden

Audi publiceert gebruikerstypologie en emotioneel landschap van autonoom rijden

  • Initiatief ‘&Audi’ heeft 21.000 mensen gepolst naar autonoom rijden
  • Vijf gebruikerstypes tonen hoe houding tegenover zelfrijdende auto’s wordt bepaald door levensstijl
  • Euforie bij Chinezen, jongeren en mensen uit hogere loonschalen, kennis over het onderwerp kan beter

Van wantrouwige bestuurder tot technologisch onderlegde passagier: in de representatieve online studie The Pulse of Autonomous Driving (De polsslag van autonoom rijden) heeft Audi een gebruikerstypologie voor zelfstandig rijden opgesteld. In de context van het initiatief ‘&Audi’ heeft mobiliteitsbedrijf Audi in samenwerking met marktonderzoeksbureau Ipsos 21.000 mensen in negen landen1 op drie continenten ondervraagd. Daaruit is gebleken dat jonge, goed verdienende en hoger opgeleide ‘statusgerichte trendsetters’ en ‘technologisch onderlegde passagiers’ het meest uitkijken naar autonoom rijden. Bij ‘wantrouwige bestuurders’ die doorgaans ouder zijn met een lager inkomen en opleidingsniveau, overheerst scepticisme. De ‘veiligheidsgerichte aarzelende persoon’ zou enkel gebruik maken van autonoom rijden nadat anderen ervaring hebben opgedaan met de technologie. De grootste groep wordt gevormd door de ‘ruimdenkende copiloten’ die fundamenteel openstaan voor autonoom rijden zolang zij op elk moment de controle kunnen overnemen.

“Deze studie is meer dan gewoon een welgekomen aanvulling op onze kennis over het fenomeen autonoom rijden”, zegt Dr. Luciano Floridi, professor informatiefilosofie en -ethiek en bestuurder van het digitale ethieklabo aan de universiteit van Oxford en tevens lid van het wetenschappelijke netwerk van het initiatief &Audi. “Ze is een noodzakelijke stap voor elke beslissing rond beleid en wetgeving en voor R&D-gerelateerde en zakelijke strategieën die proactief en geïnformeerd willen werken aan een betere wereld”. Audi doet sinds 2015 onderzoek naar de sociale aanvaarding van autonoom rijden. Met de studie onderzoekt het initiatief hoe rationele argumenten, emoties, waarden en levensstijlen de houding tegenover autonoom rijden bepalen. Het resultaat is een drievuldigheid van een emotioneel landschap, een menselijke bereidheidsindex en een gebruikerstypologie.

Veel nieuwsgierigheid maar ook bezorgdheid over zelfrijdende auto’s

Het emotionele landschap rond autonoom rijden geeft een gemengd beeld. Enerzijds is er internationaal veel interesse (82 procent) en nieuwsgierigheid (62 procent) omtrent autonoom rijden. Deelnemers aan het onderzoek zien in de nieuwe technologie potentieel voor zowel het individu als voor de maatschappij – van een eenvoudiger toegankelijke mobiliteit (76 procent) en meer gebruiksgemak (72 procent) tot een grotere veiligheid (59 procent). Meer dan de helft van de respondenten wil het autonoom rijden testen. Anderzijds bestaan er ook duidelijke zorgen, in de eerste plaats rond de angst om de controle te verliezen (70 procent) maar ook rond de onvermijdelijke restrisico’s (66 procent). 41 procent van de deelnemers staat wantrouwig tegenover de technologie en ongeveer een derde (38 procent) is er bang voor. De grootste bereidheid om de controle af te geven is er voor autonoom parkeren en files op de snelweg. Het kennispeil rond autonoom rijden blijkt laag: slechts acht procent zegt het onderwerp te kunnen uitleggen.

Euforie onder Chinezen, jongeren en veelverdieners

De menselijke bereidheidsindex (HRI, voor Human Readiness Index) geeft inzicht in de manier waarop de houding tegenover autonoom rijden samenhangt met sociaal-demografische factoren. Hoe jonger de deelnemers en hoe hoger hun opleidingsniveau en inkomen, des te positiever is de houding tegenover autonoom rijden. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de landen die zijn onderzocht. Chinezen (HRI +5.1) zijn euforisch en ook Zuid-Koreanen (HRI +1.2) kijken bovengemiddeld positief naar de technologie. In Europa zijn de Spanjaarden en de Italianen (allebei HRI +0,7) de voortrekkers. Duitsers en Fransen zijn wat meer gereserveerd (allebei HRI -0,7), net zoals Amerikanen, Japanners en Britten (allemaal HRI -0,9). De HRI combineert de kennis van, de interesse voor, de gevoelens rond en de bereidheid tot het gebruik van zelfrijdende auto’s tot een cijferindicatie van -10 tot +10.

Houding tegenover autonoom rijden hangt samen met levensstijl

Uit onderzoek van de houding tegenover autonoom rijden in de context van de levens van mensen toont de gebruikerstypologie significante verschillen aan. Deze analyse heeft geleid tot vijf gebruikerstypes. De ‘wantrouwige bestuurder’ die het liever houdt bij wat al bestaat en die enkel een zelfrijdende auto zou gebruiken als die al volledig ingeburgerd is. Ook de ‘veiligheidsgerichte aarzelende personen’ hebben veel voorbehoud tegenover autonoom rijden. Zij menen dat zelfrijdende auto’s eerst jarenlang moeten worden getest voor ze de weg op mogen. De ‘ruimdenkende copiloot’ ziet de voordelen van de technologie en vraagt maatregelen van de zakenwereld, de wetenschap en de politiek om deze auto’s op een veilige manier in het verkeer te brengen. ‘Statusgerichte trendsetters’ zijn dan weer enthousiast over zelfrijdende auto’s omdat zij daarmee hun progressieve levensstijl kunnen aantonen. De ‘technologisch onderlegde passagiers’ vertrouwen de technologie en willen dat die volledig wordt uitgerold.

“Geautomatiseerd en autonoom rijden heeft het potentieel om onze mobiliteit op een duurzame manier te verbeteren”, zegt Thomas Müller, hoofd Automated Driving bij Audi: “op de weg naar dit doel is het naast de technische ontwikkeling van doorslaggevend belang dat we de mensen kunnen overtuigen. Deze studie geeft ons uiteenlopende inzichten over waar mensen staan ten opzichte van autonoom rijden en hoe we een gepast verwachtingspatroon kunnen opbouwen rond deze nieuwe technologie in de maatschappij.”

&Audi Study autonomous driving &Audi_study_autonomous_driving_booklet_EN1.pdf - 2 MB Télécharger le communiqué de presse en format PDF A19-43F - PoAD (3p).pdf - 135 KB Télécharger le communiqué de presse en format WORD A19-43F - PoAD.docx - 72 KB Het persbericht in PDF-formaat kan u hier downloaden A19-43N - PoAD (3p).pdf - 132 KB Het persbericht in WORD-formaat kan u hier downloaden A19-43N - PoAD.docx - 71 KB

 

Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten.

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.  Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.audi.be.

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

© 2021 D'Ieteren Group SA/NV. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijke Informatie :  https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf   Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg