Audi presenteert strategie voor ‘productie van de toekomst’

Audi presenteert strategie voor ‘productie van de toekomst’

  • Een wereldwijde benadering; de Audi 360factory: alle Audi-fabrieken zullen tegen 2029 volledig elektrische voertuigen produceren.
  • Audi wil de jaarlijkse productiekosten halveren tegen 2033.
  • Nieuwe aanpak bespaart grondstoffen en versnelt transformatie tot aanbieder van duurzame premiummobiliteit.

Audi trekt de kaart van elektromobiliteit: vanaf 2026 zal het merk met de vier ringen alleen nog volledig elektrische modellen op de markt brengen en tegen 2033 de productie van zijn verbrandingsmodellen uitfaseren. Op basis van deze beslissing, die werd genomen als onderdeel van de bedrijfsstrategie Vorsprung 2030, neemt Audi nu stappen om zijn wereldwijde fabrieken voor te bereiden op de productie van volledig elektrische auto's.

In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten bouwt Audi voort op zijn bestaande wereldwijde productienetwerk om zijn toekomstige productiestrategie te ontwikkelen.

"Stap voor stap zetten we al onze vestigingen in op de toekomst", zegt Gerd Walker, Audi-directielid voor productie en logistiek. "We willen geen proefprojecten op volledig nieuwe locaties. Wij investeren liever in onze bestaande fabrieken, zodat deze uiteindelijk net zo efficiënt en flexibel zijn als nieuw gebouwde of nieuwste generatie fabrieken." Volgens Walker is dit duurzaamheid in actie - op economisch, ecologisch en sociaal vlak. "De weg die Audi inslaat, spaart middelen en versnelt onze transformatie tot een duurzame premium mobiliteitsaanbieder," benadrukt Walker.

Het Audi-directielid dat verantwoordelijk is voor productie en logistiek wil de productie flexibel en veerkrachtig maken om op lange termijn toekomstbestendig te zijn. Walker en zijn team richtten zich op de volgende vragen: "Wat verwacht de maatschappij van ons? Wat zijn de eisen van onze klanten? Wat zijn de verwachtingen van onze stakeholders en wat hebben onze medewerkers in de toekomst nodig?" In antwoord daarop creëerde Audi het 360factory-project; een visie voor de toekomst. Deze benadering hecht evenveel belang aan rentabiliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en aantrekkelijkheid.

Een ambitieus stappenplan op weg naar elektromobiliteit

Tegen het einde van het decennium zal Audi wereldwijd in al zijn fabrieken elektrisch aangedreven modellen produceren.

"Om ons doel te bereiken, vertrouwen we op ons hooggekwalificeerd personeel en zullen we al onze medewerkers tegen 2025 operationeel maken met een opleidingsbudget van ongeveer 500 miljoen euro", zegt Walker.

Twee vestigingen, Böllinger Höfe en Brussel, produceren al volledig elektrische voertuigen. Vanaf volgend jaar zal de Audi Q6 e-tron het eerste volledig elektrische model zijn dat van de productielijn in Ingolstadt rolt. En in Neckarsulm, San José Chiapa en Győr zal de productie van volledig elektrische auto's geleidelijk van start gaan. Tegen 2029 zullen alle productievestigingen minstens één volledig elektrisch model ​ produceren. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden zal de productie van de resterende verbrandingsmodellen aan het begin van het volgende decennium worden stopgezet.

Nieuwe installaties zullen alleen worden gebouwd waar extra capaciteit nodig is. Zo bouwen Audi en zijn partner FAW momenteel een vestiging in Changchun (China) waar modellen op basis van het PPE (Premium Platform Electric) zullen worden geproduceerd. Met een bouw die eind 2024 klaar moet zijn, wordt dit de eerste autofabriek in China waar alleen volledig elektrische Audi-modellen van de band rollen.

Transformatie als katalysator voor een hogere productiviteit

Toch is de elektrificatie van de fabrieken slechts een deel van Audi's visie op de productie van de toekomst.

Eenmaal uitgerust voor de productie van de toekomst, moet Audi's productienetwerk kostenefficiënt, duurzaam en aantrekkelijk, maar ook flexibel zijn. Vier centrale doelstellingen met ambitieuze kengetallen: om de toekomstige productie rendabel te maken, wil Audi de jaarlijkse fabriekskosten tegen 2033 halveren. Om dit te bereiken wil het merk met de vier ringen de complexiteit van zijn voertuigen verminderen op punten die de klant niet zullen opmerken - daartoe zal bij de ontwikkeling van voertuigen vanaf de eerste fase rekening worden gehouden met een gestroomlijnd productieproces. De productie wordt verder gedigitaliseerd, bijvoorbeeld met de Edge Cloud 4 Production oplossing die gebruik maakt van lokale servers. Dit zal dure industriële pc's vervangen. In de toekomst zal Audi ook een andere nieuwe oplossing - modulaire assemblage - gebruiken om de productie te vereenvoudigen. De virtuele montageplanning bespaart ook materiële middelen en maakt een innovatieve en flexibele samenwerking tussen de verschillende locaties mogelijk.

Flexibele en duurzame productie

Om sneller in te spelen op schommelingen in de vraag van klanten of het productieschema, zal Audi zijn productieprocessen nog flexibeler maken.

Daartoe zal bijvoorbeeld de nieuwe Audi Q6 e-tron aanvankelijk in Ingolstadt worden geproduceerd op dezelfde productielijn als de Audi A4 en Audi A5. De elektrische modellen zullen dan geleidelijk de verbrandingsauto's op deze lijnen vervangen.

Sinds 2019 zet Audi zijn milieuprogramma Mission:Zero voort om zijn milieuvoetafdruk van productie en logistiek te verminderen. De doelstelling van het programma is om tegen 2025 alle productiesites van Audi wereldwijd koolstofneutraal te maken. De fabrieken in Brussel, Győr en Böllinger Höfe in Neckarsulm zijn dat al. Het milieuprogramma heeft ook betrekking op efficiënt gebruik van grondstoffen en water en op de bescherming en het behoud van de biodiversiteit. Zo wil Audi tegen 2035 het waterverbruik in zijn productievestigingen halveren. In 2018 werd Audi México de eerste fabriek ter wereld die auto's volledig afvalwatervrij produceert. Op de locatie Neckarsulm is in een proefproject tussen de fabriek en de nabijgelegen gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie een waterkringloop opgezet, waardoor de vraag naar zoet water met meer dan 70% zal afnemen.

Om een 360-fabriek te worden, heeft Audi nu nog ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen voor zijn productie. Tegen 2030 wil het bedrijf zijn absolute milieu-impact op het gebied van energieverbruik, emissies van elektriciteitscentrales, CO2, luchtverontreinigende stoffen, lokaal waterrisico en afvalwater- en afvalvolumes halveren ten opzichte van de cijfers van 2018. Belangrijke stappen om dit doel te bereiken zijn het intern opwekken van hernieuwbare energie en het gebruik van innovatieve technologieën om meer circulaire waardeketens te creëren waarbij grondstoffen in gesloten kringlopen worden gebruikt.

Zowel intern als extern aantrekkelijk

De Audi 360factory zal Audi ook presenteren als een aantrekkelijke werkgever, zowel intern als extern, met name op productiegebied. In het kader van dit engagement werkt Audi momenteel aan concepten om de werktijden flexibeler te maken, ook op gebieden die aan specifieke teams zijn gekoppeld. Audi maakt ook de werkomgeving en de pauzeruimtes comfortabeler voor zijn werknemers. De divisie Audi Production ziet zichzelf niet alleen als autofabrikant, maar ook als technologie- en procesontwikkelaar.

 

 

Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten.

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.  Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.audi.be.

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

© 2021 D'Ieteren Group SA/NV. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijke Informatie :  https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf   Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg