Audi neemt het voortouw in e-fueltechnologie: nieuwe brandstof e-benzine wordt getest

Audi neemt het voortouw in e-fueltechnologie: nieuwe brandstof e-benzine wordt getest

  • Audi ontwikkelt samen met partners alternatieve brandstof
  • Analyse van de uiterst milieuvriendelijke brandstof in een testmotor
  • Audi e-gas al langer op de markt, nieuwe
    e-dieselproefinstallatie gepland

Audi is overtuigd van het potentieel dat de brandstoffen e-gas, e-benzine en
e-diesel bieden en zet zijn e-fuelstrategie consequent verder. Voor wat betreft de synthetische Audi e-benzine hebben de ingenieurs uit Ingolstadt een belangrijk tussentijds doel bereikt. Samen met hun ontwikkelingspartners hebben zij immers voor het eerst een voldoende hoeveelheid regeneratief geproduceerde brandstof samengesteld die geschikt is voor een motortest.

In samenwerking met Global Bioenergies S.A. uit Leuna (Saksen-Anhalt, Duitsland) werd immers de grootste hoeveelheid aan Audi e-benzine ooit geproduceerd: 60 liter brandstof. “De nieuwe brandstof biedt, net als alle Audi
e-fuels, heel wat voordelen. Zo is deze brandstof niet afhankelijk van aardolie, is ze compatibel met de bestaande infrastructuur en biedt ze het vooruitzicht van een gesloten koolstofkringloop”, zegt Reiner Mangolf die bij AUDI AG verantwoordelijk is voor duurzame productontwikkeling. De Audi e-benzine is in feite opgebouwd uit vloeibare iso-octaan. Op dit moment wordt deze vloeistof in twee fases gegenereerd uit biomassa. In een eerste fase produceert Global Bioenergies in een demonstratiefabriek gasvormig isobuteen (C4H8). In een tweede fase zet het Fraunhofer-centrum voor chemische en biotechnologische processen (CBP) in Leuna met behulp van waterstof, het isobuteen om in iso-octaan (C8H18). Die laatste mengeling is vrij van zwavel en benzeen zodat er bij verbranding bijzonder weinig schadelijke emissie ontstaat.

De Audi-ingenieurs onderzoeken door middel van motortests de verbrandings- en emissie-eigenschappen van de regeneratieve brandstof. Als uiterst schone, synthetische brandstof met prima klopvastheid biedt de Audi e-benzine de mogelijkheid om motoren nog meer te verdichten zodat er qua efficiëntie een stap vooruit kan worden gezet. Op de middellange termijn willen de projectpartners het fabricageproces nog bijsturen zodat het zonder biomassa kan worden uitgevoerd. Dan zullen regeneratief geproduceerde waterstof en CO2 als grondstoffen volstaan.

Nu al bieden de alternatieve brandstoffen van Audi een groot potentieel inzake duurzame mobiliteit en helpen ze om de CO2-uitstoot van verbrandingsmotoren zoals die in g-tronmodellen met tot 80 procent te verminderen.

Voor Audi zijn de e-fuels meer dan een onderzoeksobject in een laboratorium. Sinds 2013 brengt het merk met de vier ringen het vernieuwbare Audi e-gas in Duitsland op de markt. Die brandstof wordt onder meer in de eigen power-to-gasfabriek in Werlte (Emsland) geproduceerd. Klanten kunnen met hun Audi g-tron aan eender welk CNG-tankstation tanken en betalen hiervoor de normale marktprijs. Audi van zijn kant zorgt voor het milieuvriendelijke aspect en de bijhorende CO2-reductie door de berekende hoeveelheid brandstof onder de vorm van Audi e-gas terug in het aardgasnetwerk in te voeren.

De portfolio van Audi e-fuels omvat ook Audi e-diesel. In Dresden heeft de samenwerkingspartner van Audi, Sunfire, hiervoor een proeffabriek geëxploiteerd van eind 2014 tot oktober 2016. Net als bij de fabriek in Werlte maakte ook deze site gebruik van hernieuwbare elektrische energie en deden water en CO2 dienst als grondstoffen. Het eindproduct was de zogeheten Blue Crude die werd nabehandeld om er Audi e-diesel van de maken. Op dit moment plant Audi nog productiecapaciteit in het Zwitserse Laufenburg (kanton Aargau). Samen met partner Ineratec GmbH en de energieleverancier Holding AG zal hier in een nieuwe proeffabriek jaarlijks zowat 400.000 liter Audi e-diesel geproduceerd worden. De energie die hiervoor nodig is wordt voor het eerst integraal via waterkracht opgewekt.

Contacteer ons
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Sofie Luyckx PR Manager Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
David Kervyn PR Coordinator Audi Belgium, D'Ieteren - Audi Import
Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren n.v. :

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg