Audi-afdeling voor werktuigbouw print een ‘Auto Union Typ C’

Audi-afdeling voor werktuigbouw print een ‘Auto Union Typ C’

Waarheidsgetrouw schaalmodel van de originele ‘Silberpfeil’ uit de 3D-printer

Van poeder tot component: De werktuigbouwafdeling van Audi heeft met behulp van een 3D-printer een schaalmodel van de historische Grand Prix-racewagen 'Auto Union Typ C' uit 1936 geproduceerd. De onderneming bekijkt momenteel nog meer mogelijkheden om metaalprinters in te zetten voor de productie van complexe onderdelen. Audi creëert zo belangrijke synergieën met de andere afdelingen binnen de Volkswagen-groep. 

"Binnen de werktuigbouwafdelingen van Audi en de Volkswagen-groep werken we constant aan nieuwe productietechnologieën", zegt prof. dr. Hubert Waltl, binnen de raad van bestuur van Audi verantwoordelijk voor de productie en hoofd van de werktuigbouwafdelingen binnen de Volkswagen-groep. "Samen met onze partners uit de onderzoeksafdelingen verleggen we steeds weer de grenzen voor nieuwe procedés. Een van onze doelstellingen is de inzet van metaalprinters in de serieproductie."

In totaal telt de Volkswagen-groep veertien werktuigbouwafdelingen in negen landen, die onder leiding van prof. dr. Hubert Waltl nauw samenwerken op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. In een eerste fase ligt het zwaartepunt van de samenwerking nu op de implementatie van 3D-printing met metaal en 3D-printing op basis van zand. De Audi-werktuigbouwafdeling gebruikte de metaaldruk recent om alle onderdelen te vervaardigen voor een model van de Auto Union Typ C, de historische 'Silberpfeil', op schaal 1:2.

Via 'selectief sinteren' smolt een laser daarvoor laagsgewijs metaalpoeder met een korrelgrootte van 15 tot 40 duizendste millimeter, wat overeenkomt met de helft van een menselijk haar. Dit procedé maakt de productie mogelijk van onderdelen met een complexe geometrie, die met conventionele methodes niet of nauwelijks te realiseren zijn. Momenteel vervaardigt de werktuigbouwafdeling van Audi via 3D-druk al componenten uit aluminium en staal. Alle vormen en objecten zijn mogelijk, met een maximale kantlengte van 240 mm en een maximale hoogte van 200 mm. Deze geprinte componenten hebben een hogere dichtheid dan onderdelen die onder druk gegoten of warm gevormd worden.

De Audi-werktuigbouwafdeling geldt als een pionier in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, ook binnen de Volkswagen-groep. Tot de innovaties afkomstig van de onderneming behoort onder andere een intelligente tool waarmee de contouren in koetswerkplaten nog expressiever gevormd kunnen worden. In de tool geïntegreerde lasers meten daarbij de positie van de metaalplaat, terwijl actoren corrigerend ingrijpen waar nodig.

 

Contacteer ons
Sofie Luyckx Audi PR Officer, D'Ieteren - Audi Import
Sofie Luyckx Audi PR Officer, D'Ieteren - Audi Import
Over Audi Belgium

Press room Audi Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren n.v. :

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om het sociale leven van de burgers te verbeteren dankzij vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

  • Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

  • D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Audi Belgium
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 Kortenberg